1.časť videa Všeobecné informácie o programe KATASTER_NET

2.časť videa práca s digitálnou mapu

3.časť videa práca s digitálnou mapu (špecifický pre farmárov)

4.časť videa práca s agendou nájomné zmluvy, výkup pozemkov a podobne