Vytvorenie projektu merania, zapis polohy a uloženie na disk


Použitie modulu ZBGIS mapy na mieste, kde sa nachádzate


Načítanie vrstvy z GSAA identifikácia parcely


Vytvorenie offline máp pre miesta kde nie je prístup ONLINE mapám


Vytvorenie projektu merania, načítanie máp (SHP) uložených v zariadení GPS, meranie kontrola hraníc a uloženie na disk (adresár: merania) do zariadenia GPS.


Nastavenie SKPOS