ISAT+, s.r.o.

Program KATASTER NET a GPS Kataster

KATASTER_NET

Základné funkcie a možnosti programu KATASTER_NET

  • Vyhláška č.172/2018
  • Softwarové riešenie identifikácie pôdy
  • Evidencia pozemkov v programe
  • Evidencia zmlúv
  • Podpora pre GPS zariadenia
  • Prepojenie na program Agrocont, grafické znázornenie osevných plánov
  • Popisná časť: listy vlastníctva, štatistiky podpísaných zmlúv, inventarizácie pre SPF
počitadlo
Popis programu Kataster a video ukážka programu.