Aktualizácia programu KATASTER

TECHNICKÁ PODPORA HOT-LINE:
  • Technická podpora je realizovaná vzdialenou plochou
  • Návštevou u zákazníka
  • Telefonický a to v pracovných dňoch od PO-PA 8.00-17.00
  • Mailom na adrese:
GSAA video manuál

Postup ako pracovať s modulom GSAA

Ukažka k modulu GSAA. Doležite je príprava deliacich čiar a až potom nasledovné delenie polygónov.

Pozrieť na návod k programu GSAA

Obecné úrady

Návod na objednanie aktúalnych údajov z GKÚ pre program KATASTER NET

Pozrite si podrobný návod na objednávanie aktuálnych údajov pre program Kataster. Tieto údaje objednajte podľa tohto návodu.

Upozornenie stiahnuté objednané údaje nerozbaľujte! Program KATASTER si to urobí sám!

Podrobny návod na objednanie údajov z GKÚ

Manuál základné inštrukcie

Základné inštrukcie pre program KATASTER NET

Pozrite si podrobný návod na objednávanie aktuálnych údajov pre program Kataster. Tieto údaje objednajte podľa tohto návodu.

Pozrieť na návod k programu

ODBC ovladač pre winwows 7 - 8

V prípade že Vám chýba ovladač ODBC pre podporu DBF súborov. Súbor stiahnite rozbaľte a naištalujte

ODBC ovladač