GPS kataster - moderné riešenie pri práci v teréne aj na PC


POPIS PROGRAMU GPS KATASTER:
Základné inštrukcie k programu GPS Kataster pre Android

Návod na použitie programu GPS Katatser pre Android

 
Pomocné videa pre aplikáciu GPS Kataster

Pohľad na pomocné videa pre GPS Kataster pre Android

 
V roku 2007 naša firma ako prvá na Slovensku začala s predajom programu GPS kataster pre zariadenia s operačným systémom Windows Mobile a Windows CE.
Väčšinou išlo o zákazníkov, ktorí podnikali v oblasti poľnohospodárstva :

- využívali tieto zariadenia pri meraní plôch, identifikácií pozemkov, vytyčovaní náhradných pozemkov, ako i v prípadoch, kedy bolo potrebné rozdeliť veľké poľnohospodárske (LPIS) pozemky pre účely deklarovania na dotácie a ich samokontrolu.

- urbárske spoločenstvá
- obecné úrady a mestá
- geodetické  firmy
- projektanti v oblasti inžinierskych sieti
 
Typy zariadení podľa presnosti:
 1. Zariadenia zo submetrovou presnosťou. Tieto zariadenia sú cenovo náročnejšie, ale na oplátku pracujú vo vysokých presnostiach. Bez použití korekcií pracujú v presnosti <0,3m. S použitím SK-POS dosahujú presnosť na 2 cm. Ceny týchto GPS zariadení sa pohybujú okolo 3500 €. Zariadenie je vodotesné a odolné voči nárazom.
 2. Zariadenia s presnosťou 0,5 až 2 m sú v súčasnosti najviac predávané pre dostupnú cenu a presnosť. Ceny týchto zariadení sú 1300 €. Sú vodotesné a odolné voči nárazom.
 3. Zariadenia vreckových počítačov PDA a Smart mobilov z GPS modulom sú z hľadiska presnosti najslabšie, ale za to cenovo najlacnejšie. Presnosť týchto zariadení môže kolísať od 1-8 m. Každé z týchto zariadení môžete použiť ako vreckový počítač. Cenové relácie sú od 560 € a viac. Tieto zariadenia nemajú ochranu proti vode alebo nárazom


Funkcie programu GPS kataster:
 • program pracuje súčasne z rastrovou aj vektorovou grafikou. Znamená to, že je možné používať súčasne aj ortofoto snímky aj vektorové súradnice pozemku.
 • program okamžite pracuje v systéme suradníc JTSK aj WGS
 • meranie plochy
 • meranie vzdialenosti na obrazovke aj prejdenej v teréne
 • pripojená je aj popisná časť katastra (-ov)
 • pracuje s neobmedzeným množstvom katastrálnych území
 • ukladanie trás, vytváranie vlastných trás, navigácia k bodom trasy.
 • výsledky meraní je možné uložiť vo formáte SHP a DBF, ktoré sú plne kompatibilné v výsledkom meraní z PPA.
 • prepojiteľný je z programom KATASTER_NET, ktorý namerané trasy dokáže identifikovať na vlastníkov z rozpočítaním podielov a prípravou evidencie zmlúv a evidencie pozemkov. Opačným smerom je naprojektovanie trasy v PC a pomocou zariadenia vytýčenia v teréne.
     
  V prípade vážneho záujmu a cien  nás môžete kontaktovať:
TM - SERVIS , Tkáč Maroš
Kapušany 642, 082 12
tel: +421905325749